P-ISSN: 2617-8907
E-ISSN: 2663-2160

Історія журналу

Журнал засновано у 1997 р. кафедрою культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Журнал є фаховим виданням: з 1999 року як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Теорія та історія культури»), а з 2015 року – як окреме фахове виданням (Наказ МОН № 747 від 13.07.2015 року), де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.