Korol, Denys. 2022. «Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України. Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022». Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури 5 (Вересень):87-93. https://doi.org/10.18523/2617-8907.2022.5.87-93.