Korol, D. (2022) «Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України. Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022», Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, 5, с. 87–93. doi: 10.18523/2617-8907.2022.5.87-93.