Levytskyi, V. «Дональд Трамп: фашизм у добу метамодерну». Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, т. 1, Січень 2019, с. 42-45, doi:10.18523/2617-89071153523.