Korol, D. «Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України. Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022». Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, т. 5, Вересень 2022, с. 87-93, doi:10.18523/2617-8907.2022.5.87-93.