DOI: https://doi.org/10.18523/2617-89071153519

Філософія кіно, метод моделювання та проблема декадентського кінотвору

Olga Kirillova

Анотація


Статтю присвячено реконструкції узагальненої моделі твору декадентського кінематографа як стилізованого кінематографа moderne, що є яскравим прикладом застосування філософської інтерпретації до кінематографа і феномену кінореальності. Ця модель має такі рівні: морфологічний, стилістичний, інтертекстуальний, ритмічний, аудіальний, тактильний, монтажний, специфічно-антропологічний і специфічно-наративний.

Матеріал надійшов 23.04.2018


Ключові слова


декадентський кінотвір moderne; декаданс; фільмічна реальність; Gezamtkunstwerk (синтез мистецтв)

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnkheym, Rudolf. Kino kak iskusstvo. Moskva: Progress, 1974.

Bachelis, Tatiana. Zametki o simvolizme. Moskva: Gos. in-t iskusstvoznaniya, 1998.

Zorkaya, Neya. Na rubezhe stoletiy. U istokov massovogo iskusstva v Rossii 1900-1910 gg. Moskva: Nauka, 1976.

Kalugina, Olga. “Stil kak kulturospetsifichnyy kod.” Simvolizm i modern — fenomeny evropeyskoy kultury. Sborn., otv. red. i sost. I. Svetlov, 102-110. Moskva: Izd-vo “Sputnik+”, 2008.

Kyrylova, Olga. “Kul'turolohichna model' dekadent·s'koho tvoru.” Naukovi zapysky NaUKMA. Teoriya ta istoriya kul'tury 179 (2016): 45-53.

Kirichenko, Yevgeniya. Russkaya arkhitektura 1830-1910-kh godov. Moskva: Iskusstvo, 1982.

Smirnov, Igor. Videoryad. Istoricheskaya semantika kino. Sankt-Peterburg: Petropolis, 2009.

Tynyanov, Yuriy. “Kino.” in Poetika. Istoriya literatury. Kino, avt. Yuriy Tynyanov, 319–348. Moskva: Nuka, 1977.


Copyright (c) 2019 Olga Kirillova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.