Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» приймає до розгляду тексти у галузі культурології, семіотики та культурної антропології (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер і наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, відповідати критеріям науковості, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Редакція журналу запрошує до співпраці та чекає на цікаві та актуальні статті з тематики видання. Прийом матеріалів припиняється 1 березня.

Матеріали подаються електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: d.korol@ukma.edu.ua

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Орієнтовний обсяг статті складає до 40 тис. знаків (з пробілами). 
Норма оформлення тексту: шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5. 
Прохання до авторів:

 • не робити абзаци через «пробіли», а розрив сторінок через «Enter» для цього у програмі Word існують спеціальні команди;
 • НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ «Caps Lock», зокрема у назві роботи
  (це застаріла практика! і до того ж ускладнює процес підготовки);
 • не забувати ставити «нерозривний пробіл» (ctrl+shift+Space) між ініціалами, в датуванні та в загальноприйнятих складних скороченнях.

Кожен матеріал, поданий до фахового видання мусить містити:

 • УДК (рекомендований ресурс);
 • анотацію (500-700 символів) та ключові слова українською мовою;
 • англомовне Summary (обсягом близько 1800-2000 символів з пробілами), а також назву та ключові слова англійською мовою 

  (Майте на увазі: це НЕ є перекладом анотації. Наразі Summary це стислий інформативний переказ Вашого матеріалу для англомовної наукової аудиторії, - синопсис на сторінку тексту, де автор не згадує, що "в матеріалі розглянуто шляхи вирішення", а власне формулює ці "шляхи вирішення".);

 • список використаної літератури формується за алфавітним порядком за міжнародним стилем Chicago style: Author-Date , рекомендованим виданням у гуманітарній та суспільній проблематиці.
 • References, (так само в стилі Chicago style: Author-Date)  передають усі видання та публікації латинкою:
  тобто, для кириличних назв залучаємо трансліт: даємо приклад рекомендованих ресурсів онлайн-конвертації української бібліографії (режим паспорт) (та російськомовної відповідно).
 • Про всяк випадок нагадуємо, що обидва списки літератури формуються за алфавітним принципом. Це впливає на порядок авторів – скажімо, Ватсон буде на початку кириличного списку, але він же як Watson опиниться в кінці References, аналогічно Єсько – Yesko.
  Також маємо нагадати, що в Референсах для джерел іншою за англійську мовою це зазначається наприкінці опису, в дужках:
  (In Ukrainian), (In Swedish) etc.
 • Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися автоматизованими бібліографічними менеджерами, наприклад: Grafiati, Zotero, Sribbr, Mendeley, EndNote, котрі допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.
 • Система посилань (всіма мовами): внутрішньотекстові у круглих дужках (прізвище та рік через пробіл, номер сторінки).

В публікаціях має місце рубрикація матеріалу по тексту (курсивом). Шаблон наступний:

 • Постановка проблеми
 • Стан наукової розробки 
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
 • Висновки

Ілюстративний матеріал безпосередньо у Вордівський файл НЕ вставляємо.
Натомість треба надсилати окремі графічні файли адекватної роздільної якості (мінімум 300 dpi).
Підписувати їх варто у форматі "Author'Surname_No".
Потрібен короткий опис до кожного зображення (повний список можна прописати окремим файлом або ж вкінці матеріалу після Summary та keywords).
Академічності додає уточнення джерела та ліцензії наданого зображення
(скажімо хто автор фото/малюнка, і чи взято це було з дозволу, або ж у вільному доступі).

До статті окремо докладається інформація про автора. Двома мовами. Зокрема:

 • Прізвище Ім’я По-батькові
 • авторський ORCID (згідно з https://orcid.org/)
 • інформацію про науковий ступінь та вчене звання автора статті та перелік установ, з якими він афілійований (із зазначенням посад);
 • науково-дослідницькі інтереси
 • номер телефону, email.

Автор самостійно пересвідчується у правильності англомовної афіліації.

 

*

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.