P-ISSN: 2617-8907
E-ISSN: 2663-2160

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» приймає до розгляду тексти у галузі культурології, семіотики та культурної антропології (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер і наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, відповідати критеріям науковості, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Редакція журналу запрошує до співпраці та чекає на цікаві та актуальні статті з тематики видання. Прийом матеріалів припиняється 1 березня.

Матеріали подаються через сайт / або надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: d.korol@ukma.edu.ua

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Орієнтовний обсяг статті складає до 40 тис. знаків (з пробілами). 
Норма оформлення тексту: шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5. 
Прохання до авторів:

 • не робити абзаци через «пробіли», а розрив сторінок через «Enter»;
 • не використовувати «Caps Lock» (зокрема у назві роботи);
 • не забувати ставити «нерозривний пробіл» (ctrl+shift+Space) між ініціалами, в датуванні та в загальноприйнятих складних скороченнях.

Кожен матеріал, поданий до фахового видання мусить містити:

 • УДК;
 • анотацію (500-700 символів) та ключові слова українською мовою;
 • англомовне Summary (обсягом близько 1800-2000 символів з пробілами), а також назву та ключові слова англійською мовою 

  (Майте на увазі: це НЕ є перекладом анотації. Наразі Summary це стислий інформативний переказ Вашого матеріалу для англомовної наукової аудиторії, - синопсис на сторінку тексту, де автор не згадує, що "в матеріалі розглянуто шляхи вирішення", а власне формулює ці "шляхи вирішення".);

 • список використаної літератури формується за алфавітним порядком за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
 • References, для оформлення яких використовуємо міжнародний стиль Chicago style: Author-Date, рекомендований виданням у гуманітарній та суспільній проблематиці. В останньому випадку всі видання та публікації подаються латинкою (тобто, для кириличних назв залучаймо трансліт).
 • Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: Grafiati*ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

Система посилань в обох форматах збігається:

 • внутрішньотекстові у круглих дужках (прізвище та рік через пробіл, номер сторінки)

В публікаціях має місце рубрикація матеріалу по тексту (курсивом). Шаблон наступний:

 • Постановка проблеми
 • Стан наукової розробки 
 • Мета статті
 • Виклад основного матеріалу
 • Висновки

До статті окремо докладається інформація про автора. Двома мовами. Зокрема:

 • Прізвище Ім’я По-батькові
 • авторський ORCID (згідно з https://orcid.org/)
 • інформацію про науковий ступінь та вчене звання автора статті та перелік установ, з якими він афілійований (із зазначенням посад);
 • науково-дослідницькі інтереси
 • номер телефону, email.

Автор самостійно пересвідчується у правильності англомовної афіліації.

 

1) Детальна інструкція з користування сервісом Grafiati:https://bit.ly/323TvTE

2) Гарна новина для авторів з «Києво-Могилянської академії»: для вас реальна безкоштовна реєстрація до повного пакету послуг. Доступ діє до 01 червня 2021 р. Реєстрація за поштою в домені «@ukma.edu.ua» відбувається за посиланням: https://www.grafiati.com/uk/signup/Вхід для вас здійснюватиметься через корпоративну пошту «@ukma.edu.ua»

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 2. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

 

Положення про авторські права

Автори зберігають за собою авторські права на твір та одночасно надають журналу  право його першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати опублікований твір з обов’язковим посиланням на його авторів та його першу публікацію в цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного поширення твору в тому вигляді, в якому його було опубліковано в журналі (наприклад, розміщувати роботу в електронному репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на його першу публікацію.

Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у репозитаріях установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання його до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.