Вплив віртуальної комунікації на мовну картину світу (на прикладі WebEnglish)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-8907.2023.6.45-50

Ключові слова:

мовна картина світу, товаризація мови, віртуальна мережева комунікація, креолізація мови, лінгвістична глобалізація, Weblish

Анотація

У статті розглянуто мову як феномен культури. Концептуальний засновок дослідження спирається на твердження про онтологічний статус мови: поява назв, нових номінативів у мові надає названому об’єкту статусу буття. Людський колектив придумує назви для тих феноменів, які для нього вкрай важливі. Оскільки інструментом мислення є слова, то мова також обумовлює те, що на ній може бути помислено. Історичні чинники посприяли перетворенню англійської на засіб глобального спілкування, цей її статус тільки посилився в епоху мережевої віртуальної комунікації. Тому в дослідженні порушено два питання: яким чином мережевий, екранний формат спілкування впливає на розвиток мови та якими є наслідки для концептосфери англійської мови від такого лінгвотериторіального домінування? По-перше, екранне спілкування сприяло домінуванню писемного мовлення для чатингу, тобто повідомлення друкувалися, але при цьому застосовувався розмовний стиль і спрощувався правопис, граматика (зокрема синтаксис) з метою економії часу. Тому деякі абревіатури, акроніми перетворилися на сталі самодостатні вислови й активно циркулюють в усному мовленні. По-друге, глобальну англійську, так звану WebEnglish, комуніканти засвоюють поверхово, без занурення у смислові фразеологічні, ідіоматичні глибини. Це сприяє її креолізації, спрощенню. Тому гідною відповіддю на ці виклики з боку Weblish природній English є захист мовного й культурного різноманіття, стратегування та впровадження політики полілінгвізму у світі.

Біографія автора

Larysa Osadcha, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ)

Осадча Лариса – кандидат філософських наук, доцент; професор кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ). Сфера наукових зацікавлень: соціокультурна модернізація; сучасні субкультури; культурна політика; культурна й комунікативна пам’ять.

Посилання

 1. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 2005. General Conference of UNESCO at its 33rd session. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149502.
 2. Dictionnaire de Français. 135 000 définitions. 2016. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.
 3. Ferguson, Niall. 2003. Empire: How Britain Made the Modern World. London: Penguine Book.
 4. Humboldt, Wilhelm von. 1972. Linguistic Variability and Intellectual Development. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 5. Jafarova, Kamala Avadir. 2021. “The role of extralinguistic factors in interlingual relations and theoretical issues of interference.” Linguistics and Culture Review 5 (1): 43–52. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5n1.415.
 6. Kaminska, Olga, Yuri Stezhko, and Liudmyla Gliebova. 2019. “Psycholinguistics of Virtual Communication in the Context of the Dependence on Social Networks.” Psycholinguistics 25 (1): 147–64. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-147-164 [in Ukrainian].
 7. La nouvelle orthographe. 2016. Association de la nouvelle orthographe française. http://www.orthographe-recommandee.info/
 8. Lakoff, George. 1990. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago and London: Chicago University Press. https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2017/03/unidad-5-lakoff-women-fire-anddanger.pdf.
 9. Sapir, Edward. 1921. Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace.
 10. Scott, Clive. 2021. “After Babel and the Impediments of Hermeneutics: Releasing Translation into its own Territory.” Yearbook of Translational Hermeneutics 1: 43–68. https://doi.org/10.52116/yth.vi1.18.
 11. Steiner, George. 1976. After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press.
 12. Tahir, Rameen, and Fiza Hassan. 2021. “Impact of Netspeak on the Writing Skills of Generation X and Generation Y.” Journal of Communication and Cultural Trends 1: 31–53. https://doi.org/10.32350/jcct.31.03.
 13. Venzhynovych, Nataliia. 2006. “Kontseptualna i movna kartyny svitu yak pokhidni etnichnykh mentalitetiv” [“Conceptual and linguistic pictures of the world as derivatives of ethnic mentalities”]. Linguistic Studies 14: 8–13 [in Ukrainian].
 14. Weisgerber, Leo. 1929. Muttersprache und Geistesbildung. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
 15. Whorf, Benjamin Lee. 1956. Language, Thoughts and Reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge: The MIT Press.
 16. Wierzbicka, Anna. 2006. English: meaning and culture. London: Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21

Як цитувати

Osadcha, Larysa. 2023. «Вплив віртуальної комунікації на мовну картину світу (на прикладі WebEnglish)». Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури 6 (Червень):45-50. https://doi.org/10.18523/2617-8907.2023.6.45-50.

Номер

Розділ

СЕМІОТИКА КУЛЬТУРНИХ НАРАТИВІВ