P-ISSN: 2617-8907
E-ISSN: 2663-2160

Том 2 (2019)

Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури

Зміст

Від редактора

Передмова PDF
Denys Korol 3-4

Статті

Від «трьох братніх народів» до «повернення в європейську родину»: постать Анни Ярославни в історичній політиці України PDF
Kateryna Bohuslavska 5-13
Леді зникає: травматична пам’ять колективу у фільмі «Тіні забутих предків» PDF
Olha Briukhovetska 14-20
Специфіка російського софіологічного міфу PDF
Ruslana Demchuk 21-28
Ткацтво в економічному та культурному житті вірменських колоній України: історичний дискурс PDF (English)
Iryna Hayuk 29-34
Феномен взаємопроникнення (задіяння) української та вірменської культур на теренах України PDF
Kateryna Dannyk 35-40
Матеріальна культура населення Давньої Русі як предмет музейної експозиції: інформаційні та атрактивні властивості PDF (English)
Andrii Moskalenko 41-46
Троя і Північне Причорномор’я в III тис. до н. е.: можливість контактів PDF
Sergii Pustovalov 47-52
Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту PDF
Yaroslava Bondarchuk 53-63
Деякі зауваги до методології культурологічної аналітики кінематографа PDF
Olga Kyrylova 64-71
Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу PDF
Natalia Aleshugina, Olena Zelenska 72-81
Споруда як річ (на прикладі київських будівель 1920–1930 рр.) PDF
Mykhailo Sobutsky 82-87
Тибетський буддизм і наука: діалог на основі вчення Калачакри PDF
Olena Kalantarova 88-97
«Нана» Марцелія Сухоровського: історія найдорожчої картини Російської імперії PDF (English)
Nadiia Pavlichenko 98-104
1994 рік: нові горизонти PDF
Olga Petrova 105-111