Про журнал

Періодичний збірник «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» є фаховим науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі культурології.

Ідентифікатор медіа/номер ліцензії: R40-04346

P-ISSN: 2617-8907
E-ISSN: 2663-2160


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Том 6 (2023): Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-06-21

Від редактора

Переглянути всі випуски